Погребение

Погребение

Погребална агенция “Сън” извършва пълен набор от услуги при погребение.Пакетна услуга включваща следните услуги:

1. Извозване от адрес до хладилна камера

2. Съхранение в хладилна камера за 24 часа

3. Административно оформяне на документи

  • Издаване на смъртен акт
  • Запазване на ден и час за ритуал
  • Справка в техническа служба
  • Присъствие на служител до края на погребението
  • Доставка на стоки и аксесоари в гробищен парк

4. Ковчег обикновен

5. Покров

6. Надгробен знак /кръст/

7. Некролози 5 броя без снимка

8. Траур за врата

9. Траурни ленти 10 броя

10. Погача домашна от 20 топки

Хладилна камера

Погребална агенция “Сън” разполага с  хладилна камера за съхранение на покойниците при предстоящо погребение.

Документация

Погребение в ново гробно място – необходими документи:

       1.Съобщение за смърт.

       2.Лична карта на починалия.

Погребение в наследствено гробно място – необходими документи:

  1. Съобщение за смърт.
  2. Лична карта на починалия.
  3. Квитанция за платено гробно място, ако нямате квитанция, служителите на траурна агенция “Сън” ще направят необходимата справка в регистрите на “Техническа служба”.
  4. Удостоверение за наследници на първия положен в гроба.
  5. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши погребението в наследствено гробно място.

Крайната цена на погребение може да се променя в зависимост от броя и вида на стоки и услуги, които се избират. Допълнителни стоки и услуги се поръчват по желание по предварително обявен ценоразпис.