Кремация

Кремация пакетната услуга включва:

 • Извозване от дома или болничното заведение до гробищен парк

 • Съхранение в хладилна камера за 24 часа

 • Административно оформяне на документи

  • Издаване на смъртен акт
  • Запазване на ден и час за ритуал
  • Справка в техническа служба
  • Присъствие на служител до края на погребението
  • Доставка на стоки и аксесоари в гробищен парк
 • Ковчег обикновен

 • Кремация

 • Траурни ленти 10 броя

 • Погача домашна от 20 топки

Документация

Извършване на кремация и полагането на урна в нова ниша необходими документи:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Разрешително за кремация.
 3. Лична карта на починалия.
 4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
 5. Декларация по образец.

Извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или нишанеобходими документи:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Разрешително за кремация.
 3. Лична карта на починалия.
 4. Документ, удостоверяващ пряка родинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
 5. Декларация по образец.
 6. Квитанция за платена ниша, ако нямате квитанция, служителите на траурна агенция “Сън” ще направят необходимата справка в регистрите на “Техническа служба”.
 7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата.
 8. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.

Крайната цена може да се променя в зависимост от броя и вида на стоки и услуги, които се избират. Допълнителни стоки и услуги се поръчват по желание по предварително обявен ценоразпис.